Thông điệp của CEO

Youngjin Contruction INC với pháp nhân đại diện tại Việt Nam là công ty YoungJin E & C. Để dẫn đầu thị trường xây dựng toàn cầu, dựa trên 46 năm lịch sử xây dựng, Youngjin Construction INC. Được thành lập tại Đông Timor, sau đó chúng tôi thành lập pháp nhân đại diện tại Việt Nam vào năm 2014 và thành lập pháp nhân đại diện châu Âu tại Ba Lan vào năm 2019.

Youngjin E&C đã tham gia vào các lĩnh vực như thiết kế và xây dựng nhà máy, trung tâm mua sắm, nhà ở và cơ sở giáo dục và các dự án tái cấu trúc xã hội như hệ thống nước và nước thải với sự hỗ trợ của Youngjin Construction INC. và chúng tôi cố gắng vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Cảm ơn bạn!

Sơ đồ Tổ chức
map
Lịch sử