DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)

KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG ĐỨC, HẢI PHÒNG
11.064m2
17.02.04-17.06.30
2 TẦNG
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)0
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)
  • DONGYANG EPS FACTORY (HAI PHONG)