NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)

TRANG DUE INDUSTRIAL PARK, HAI PHONG
11.064m2
17.02.04-17.06.30
2 floors
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)0
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY DONGYANG EPS (HẢI PHÒNG)