Công trình dân dụng

Chúng tôi đã có thể xây dựng lòng tin với khách hàng bằng việc thiết kế hoàn thiện xây dựng các tòa nhà khác nhau có các chức năng quan trọng hoặc thẩm mỹ như cao ốc văn phòng, trường học, Nhà ở và khu căn hộ cộng với việc khôi phục các tòa nhà cũ. Ngoài ra, chúng tôi đã tích cực đóng góp vào việc hoàn thiện các tòa nhà, công trình chất lượng cao phù hợp với môi trường địa phương đòi hỏi công nghệ xây dựng tiên tiến như các tòa nhà thông minh, hệ thống cầu, đường. Chúng tôi cũng đóng vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng công cộng thông qua các nghiên cứu liên tục về thiết kế không gian đô thị.

 • Công trình dân dụng0
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng0
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng
 • Công trình dân dụng