JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)

LÔ CN04, KCN BÀ THIÊN, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
9001 m2
16.11.29-17.02.28
JAHWA VINA CO.,LTD
1 TẦNG
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)0
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)
  • JAHWA VINA (VĨNH PHÚC)