Nhà máy Buwon Vina (Hồ Chí Minh)

KHU C4-C5, KHU CÔNG NGHIỆP BÀU XEO, TỈNH ĐỒNG NAI
13645m2
15.12.25-16.05.30
Korea Electric Terminal
1 TẦNG
  • Nhà máy Buwon Vina (Hồ Chí Minh)0
  • Nhà máy Buwon Vina (Hồ Chí Minh)
  • Nhà máy Buwon Vina (Hồ Chí Minh)