NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)

KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ HÀ, PHÚ THỌ
5844 m2
2 Floor
17.05-
DAVO C&M CO.,LTD
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)0
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)
  • NHÀ MÁY DAVO VINA (PHÚ THỌ)