NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)

KCN BÀ THIÊN II, XÃ BÀ HIỀN, HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC
17866m2
DAEHYUN ST VINA
3 Floor
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)0
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)
  • NHÀ MÁY DST (VĨNH PHÚC)