NHÀ MÁY JEIL-TECH (BẮC GIANG)

KHU CÔNG NGHIỆP VÂN TRUNG, TỈNH BẮC GIANG
5398m2
16.11.-17.04.
2 TẦNG
  • NHÀ MÁY JEIL-TECH (BẮC GIANG)0
  • NHÀ MÁY JEIL-TECH (BẮC GIANG)
  • NHÀ MÁY JEIL-TECH (BẮC GIANG)