NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)

SỐ F4, KCN QUÊ BÒ, XÃ LAM SƠN, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH
9640m2
15.11.24-16.05.30
KISHIN
1 FLOOR
  • NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)0
  • NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)
  • NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)
  • NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)
  • NHÀ MÁY KISHIN VIỆT NAM (BẮC NINH)