NHÀ MÁY LG STEEL FLOWER (HẢI PHÒNG)

LÔ L3, KCN TRÀNG ĐỨC, XÃ AN DƯƠNG, TỈNH HẢI PHÒNG
8500m2
15.12.25-16.05.30
1 TẦNG
  • NHÀ MÁY LG STEEL FLOWER (HẢI PHÒNG)0
  • NHÀ MÁY LG STEEL FLOWER (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY LG STEEL FLOWER (HẢI PHÒNG)
  • NHÀ MÁY LG STEEL FLOWER (HẢI PHÒNG)