UJU VINA (VĨNH PHÚC)

KHU CÔNG NGHIỆP KHẢI QUANG, VĨNH PHÚC
3 Floor
21274m2
17.02.-17.09.
INVESTOR: UJU VINA CO.,LTD
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)0
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)
  • UJU VINA (VĨNH PHÚC)