XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL

DIEMTHUYIZ, DIEM THUY COMMUNE, PHU BINH DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE
9617m2
15.12.03-16.05.31
Korea Electric Terminal Co.,Ltd
1 FLOOR
  • XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL0
  • XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL
  • XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL
  • XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL
  • XÂY DỰNG NHÀ MÁY KOREA ELECTRIC TERMINAL