NHÀ MÁY DST VINA 2

KCN Bá Thiện 2, tỉnh Vĩnh Phúc
74.000m2
37.000 m2
24.500m2
06/2019 - 08/2021
  • NHÀ MÁY DST VINA 20
  • NHÀ MÁY DST VINA 2
  • NHÀ MÁY DST VINA 2